Bronbemaling

Bronbemaling

Bronbemaling is specialistenwerk die niet altijd zonder enig risico kan toegepast worden.
Daarom is het belangrijk dat delicate situaties op voorhand kunnen ingeschat worden en voorzorgen kunnen genomen worden.
In samenspraak met de ingenieur, architect, bouwheer, aannemer wordt de beste oplossing gekozen en uitgevoerd.

Troeven
• Meest economische en snelle oplossing
• Uitgebreid gamma pompen
• Aangepast aan de veiligheidsvoorschriften
• Vaste ploegen van speciaal opgeleid personeel

Werkwijze Tip: Een voorafgaand grondonderzoek is aan te raden om alle risico's te kunnen inschatten.
• Als eerste stap worden een serie bemalingsbronnen aangebracht dmv boringen met een courante diepte van 3 tot 8 m.
• De afstand tussen de bronnen bedraagt 3 tot 5m.
• De afstand tot de uitgraving is 1,5 tot 4m.
• Alle bronnen zijn op één leiding aangesloten, die door een pomp vacuüm wordt gezogen.
• De pomp staat op hetzelde niveau als de leiding.
• Eenmaal de pomp aangesloten is wordt deze inwerking gezet en via flexibele leiding naar de dichtstbijzijnde riool afgeleid.

Bronbemaling: Verlagen van het grondwaterpeil