Waterputten

Waterputten

Graven van waterputten, alsook het vervoer en nivelleren van de overtollige aarde.

Met of zonder EPDM doek.

Uitbaggeren van bestaande waterputten.