Geotechniek

Geotechniek

Geothermische boringen: Haal gratis warmte uit de bodem

De aardbol is een onuitputtelijke bron van energie. Meer dan 99% van de aardmassa heeft een temperatuur die boven de 1000°C ligt en zelfs oploopt tot meer dan 4000°C. De warmte van de aarde kan d.m.v een warmtepomp aangewend worden om te voorzien in uw energiebehoefte voor verwarming en sanitair warm water. Ook voor uw gezin of bedrijf is de warmte vanuit de aarde gratis en overal aanwezig.

Hoe werkt Geothermie Aardwarmtewinning is een synoniem voor geothermie.
Op een diepte vanaf 10 tot 150 meter onder het aardoppervlak heeft de aarde een constante temperatuur tussen de 12 en 15 graden. Met behulp van één of meerdere aardsondes (lussen) gevuld met een warmte opnemende vloeistof (glycol), wordt de warmte van de bodem opgenomen en naar boven getransporteerd. De warmtepomp zal deze temperatuur dan "opdrijven" tot de gewenste temperatuur van vloerverwarming of zelfs sanitair warm water. Deze warmte wordt afgegeven in de woning en de vloeistof zal terug de ondergrond in gepompt worden waar het terug opgewarmd wordt en vervolgens naar de warmtepomp getransporteerd worden.

Voordelen
• wij werken met de allernieuwste boormachines
• ervaren gespecialiseerd uitvoeringsteam
• bedrijfszekere installatie
• gratis warmte energie

Werkwijze
1. Geothermische boring met de spoelboormethode Via boorstangen wordt water de diepte ingepompt, de boorkop schraapt klei- en zandlagen af. Het spoelwater zorgt ervoor dat de boorresten naar boven komen tussen de boorstangen en de boorwand.

2. Bodemlussen In het boorgat worden verticale sondes gemonteerd. Deze sondes worden verbonden met de horizontale ondergrondse leidingen ( de horizontale collector) en vervolgens naar de warmtepomp. Een perfecte dimensionering van het ondergrondse lussensysteem is uiterst belangrijk. Wij zorgen voor de perfecte expertise met de meest exacte berekening d.m.v. onze jaren ervaring en uitgebreide hydrologische databank. De diepte is afhankelijk van de ligging en kan variëren van 60m tot 150 m. Onze berekeningen zorgen voor de ideale diepte en dimensionering van de aardsondes zodat de uitvoering van de geothermische put volledig op uw maat en behoefte is.

3. Horizontale aansluitingen en collectors Ongeveer 60 cm onder het maaiveld lopen de aardsondes in de geothermische boringen horizontaal verder naar de warmtepomp. Om elke put thermisch gelijkmatig te belasten, gebruiken we de Tichelmanmethode om de verschillende sondes aan elkaar te verbinden of dmv een centrale collectorput met inregelventielen. Als alle verbindingen gemaakt zijn, wordt de collector gevuld met een koelvloeistof. De koelvloeistof is milieuvriendelijk en heeft een optimale warmtegeleidbaarheid. 4. Aansluiting aan de warmtepomp De aansluiting van de ondergrondse lussen aan de warmtepomp wordt uitgevoerd door de installateur van de warmtepomp. Deze staat ook in voor de inregeling van de warmtepomp.